Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng chen chúc - cắn chéo với mắc cài kim loại

nieng rang ho021

nieng rang ho022

 

Thực hiện bởi :
+ Bác sĩ : Nguyễn Bảo Ngọc
+ Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng chen chúc - cắn chéo với mắc cài kim loại
+ Điều trị không nhổ răng
+ Thời gian điều trị 24 tháng