Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng chen chúc với mắc cài kim loại 02

nieng rang ho014

Thực hiện bởi :
+ Bác sĩ :Nguyễn Bảo Ngọc
+ Chỉnh hình răng thẩm mỹ điều trị răng chen chúc với mắc cài kim loại
+ Thời gian điều trị 12 tháng