Các Bác Sĩ Tại AVA

Những Bác sĩ tại nha khoa AVA chuyên khoa răng hàm mặt được đào tạo chính quy và chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm   cung cấp các dịch vụ nha khoa kỹ thuật cao mà chúng tôi giới thiệu trong website này.

(Ngôn ngữ bác sĩ sử dụng giao tiếp với bệnh nhân-Tiếng Việt- Tiếng Anh-Tiếng Pháp)

Bác sĩ Phạm Việt Hùng:

+ Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+ Tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+ Hoàn tất chứng chỉ cấy ghép răng đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh và BV-RHMTW-HCM

+ Thành viên hội cấy ghép Implant Nha khoa -ICOI-ITI

+ Hoàn tất chứng chỉ Chỉnh hình răng mặt căn bản và nâng cao

+ Số chứng chỉ hành nghề: 008280/HCM-CCHN.

hinh-5

hinh-6

hinh-7

hinh-8

hinh-9

hinh-10

hinh-11

hinh-12

hinh-13

hinh-14

hinh-15

hinh-16

hinh-17

hinh-18

hinh-19

hinh-20

hinh-27

bac-si

hinh9

hinh-4
*Bác sĩ Nguyễn Bảo Ngọc

+ Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt đại học Y Dược TP.HCM

+ Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+ Tốt nghiệp Diplome Phục hình nha khoa  đại hoc Bordeaux II -Pháp

+ Tốt nghiệp Diplome Cấy ghép Implant nha khoa đại hoc Bordeaux II -Pháp
+ Hoàn tất chứng chỉ chỉnh hình răng mặt căn bản và nâng cao

+ Số chứng chỉ hành nghề: 007048/HCM-CCHN.

hinh-21

hinh-22

hinh-23
*Bác sĩ Lương Ngọc Duyên

+Tốt nghiệp bác sĩ Chuyên khoa răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên khoa răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Hoàn tất chứng chỉ chỉnh hình răng mặt căn bản và nâng cao

hinh-28

hinh-24
*Bác sĩ Phạm Minh Cường

+Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hố Chí Minh

+Tốt nghiệp Diplome cấy ghép răng nha khoa đại học đại hoc Bordeaux II -Pháp

+ Chuyên khoa 1 Răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+ Hoàn tất chứng chỉ cấy ghép răng Implant nha khoa cơ bản và nâng cao

+Thành viên hội cấy ghép răng ICOI-ITI

hinh-1a

hinh-2b

hinh-3c

hinh-5a

hinh-7a


*Bác sĩ Nguyễn Vũ Thúy Quỳnh

+Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Bác sĩ nội trú đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Tham gia 1 bài nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành quốc tế

hinh-25
*Bác sĩ Lê Cẩm Tú

+Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Bác sĩ Nội trú Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

+Hoàn tất chứng chỉ chỉnh hình răng mặt cơ bản và nâng cao
+Tham gia 1 bài viết chuyên ngành nha trên tạp chí chuyên ngành quốc tế

hinh-26